تجلیل فرماندهی نیروی انتظامی استان از مدیرعامل شرکت

در هفته نیروی انتظامی، در جلسه ای که در محل سالن کوثر واقع در مقر فرماندهی نیروی انتظامی برگزار گردید،  فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان سردار بنی اسد از جمعی از همکاران اجتماعی نیروی انتظامی تجلیل نمود.در این جلسه همچنین از مدیر شرکت میزبان گستر، خانم سعیده صادقی با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.