1 همیار صنف تحت ویندوز کامل
2 همیار صنف تحت وب کامل
3 سیستم شکایت و بازرسی تست
4 سیستم انتخابات الکترونیک * در حال بررسی بازار
5 سیستم جامع اتاق اصناف توسعه
6 سیستم اتوماسیون اداری * در حال بررسی بازار
7 نرم افزار کارآفرینی بانوان استان تست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *